Naar hoofdpagina

Tuinfeest Beerse

Huisregels - Tuinregels

De huidige versie van dit reglement dateert van 1 januari 2023 en is opgesteld door de organisator: Tuinfeest vzw. Ons reglement kan af en toe gewijzigd worden. De meest recente versie vind je altijd terug op de website van het evenement: www.tuinfeestbeerse.be.

Geen eigen spijs - geen drank en drugs - geen wapens - geen ambras

Openingstijden

Het Tuinfeest gaat door op het laatste volledige weekend van juni. Gedurende dit weekend, gaan de activiteiten door op zaterdag van 20u tot 3u en op zondag van 14u tot 18u.

Nummer 1

Afgesproken?

Iedereen die het Tuinfeest bezoekt, aanvaardt deze algemene voorwaarden en voorschriften en geeft aan deze strikt na te leven. Overtreders worden verantwoordelijk gesteld voor eventuele bijkomende kosten.

Bezoekers van het Tuinfeest betreden het park op eigen risico en vrijwaren de organisatie van elke aansprakelijkheid, met inbegrip van diefstal en ongevallen.

Wie het park betreedt, volgt instructies van de organisator, zijn aangestelde of gemandateerde personen op het evenementsterrein op. Het niet naleven van deze instructies leidt tot een verwijdering uit het park en/of het inschakelen van politie.

Nummer 2

Zeddegijzestien?

Er is geen minimumleeftijd voor het Tuinfeest. De toegang tot het park is helemaal gratis, voor iedereen!

Voor alcohol is er wél een minimumleeftijd: 16 jaar. Een pintje, een cava of een kriek bestellen kan alleen met het juiste bandje. Zo'n bandje kan je bij de kassa's krijgen als je jouw identiteitskaart toont.

Om van onze cocktails te genieten, moet je 18 jaar zijn. Ook hiervoor kan je een bandje vragen aan de kassa's.

Nummer 3

Bol het af!

De toegang tot het evenement is verboden of wordt geweigerd voor mensen die:

Nummer 4

Genen brol!

Het is voor bezoekers van het Tuinfeest verboden om deze voorwerpen mee te nemen, te laten brengen of in het bezit te hebben:

Nummer 5

Nie doen!

Op het Tuinfeest is het ten strengste verboden om:

Nummer 6

Safety First!

Om veiligheidsredenen behoudt de organisator zich het recht om:

Nummer 7

Smile!

Iedereen die het Tuinfeest betreedt, gaat ermee akkoord gefilmd of gefotografeerd te worden. Deze beelden kunnen worden geregistreerd of opgeslagen. Deze foto's en filmpjes kunnen door de organisator worden gebruikt als promotiemateriaal.

Anderzijds gebruiken handhavingsdiensten en organisator deze beelden om overtredingen en misdrijven te voorkomen en eventuele daders de identificeren en op te sporen.

Nummer 8

Bekers?

Aangezien wij ook ons steentje willen bijdragen aan een proper park, werken we met herbruikbare bekers. Dit werkt als volgend:

Nummer 9

Heel belangrijk!

Geniet ervan.

Opgesteld met dank aan:

Logo van Korrekt Logo van Korrekt
Naar hoofdpagina